MIESZKANIA LOKATORSKIE

W miastach budowane są domy i bloki, w których każdy może zamieszkać po wniesieniu odpowiedniej kwoty. Są mieszkania lokatorskie. Jest to blok , budowany przez jakąś spółdzielnię mieszkaniową i osoba , która chce w nim zamieszkać musi stać się członkiem tej spółdzielni. Ale często bywa tak, że spółdzielnia dopiero zamierza ten blok budować i komuś odpowiada lokalizacją, wiec decyduje, że kiedy blok zostanie wybudowany, ona tam będzie mieszkać. Wtedy zawiera umowę o budowę lokalu i wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, która jest zapisana w statucie tej spółdzielni. Wkład ten równy jest różnicy między faktycznym kosztem budowy a środkami uzyskanymi przez spółdzielnię z pomocy publicznej. Podpisana umowa miedzy spółdzielnią a lokatorem daje mu mieszkanie do używania, a lokator co miesiąc spłaca jego koszty, ustalone w statucie, spółdzielni. Prawo członka spółdzielni do mieszkania lokatorskiego wygasa z chwilą , kiedy przestaje on być członkiem i spółdzielnia jest zobowiązana zwrócić lokatorowi wkład mieszkaniowy.

http://www.zyrardowianka.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here