Napisanie dobrego listu motywacyjnego jest zadaniem znacznie trudniejszym niż stworzenie CV. Życiorys jest, bowiem spisem naszych świadectw, certyfikatów i umiejętności. Zgodnie z nazwą list motywacyjny służy wyjaśnieniu naszych motywacji do pracy na stanowisku, na które aplikujemy, a także, dlatego pracodawca na to stanowisko powinien zatrudnić właśnie nas. List motywacyjny jest o tyle ważniejszy niż CV, że zawiera osobiste motywacje do pracy. O ile CV może być podobne w przypadku kilku kandydatów o tyle ich motywacje do danej pracy na pewno są inne. Przekazanie ich w przekonujący sposób może zadecydować o naszym przyjęciu do pracy. Najczęstszym pojawiającym się błędem w listach motywacyjnym jest brak podania motywacji, dlatego chcielibyśmy pracować właśnie w tej firmie i na tym stanowisku. Ponadto często też kandydaci po prostu powielają informacje zawarte w CV. List motywacyjny w głównej swoje części powinien wyjaśnić w przekonujący sposób pracodawcy, dlaczego aplikujący jest osobą pasującą na dane stanowisko.

http://www.mftp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here