Rynek finansów publicznych jest bardzo ważny dla każdego kraju a nawet możemy powiedzieć, że nawet dla całego świata. Jego załamanie będzie oznaczać tragiczne uśmiercenie dla wielu krajów. W systemie tym możemy wyróżnić bardzo wiele składowych elementów i podzielić je na makro i mikro oddziałujące. Makro, czyli większe a mikro, czyli mniejsze. Oczywiście znacznie więcej rozróżniamy miko elementów mających daleki i bardzo powolny oddźwięk. Można nawet powiedzieć, że budżet domowy każdej polskiej rodziny należy oznaczyć, jako mikroelement, który składa się na jeden lub kilka makroelementów już silniej oddziaływujących na rynek finansowy świata. Dlatego też szacując i racjonalizując wszystkie swoje wydatki rodzinne oraz wszystkie swoje dochody powinniśmy dokładnie wszystko przemyśleć tak, aby utrzymać odpowiedni bilans wpływów i wypływów z naszego małego budżetu. Tak, aby dokładnie utrzymać proporcje mikroelementów, które później wpływają na każdy poszczególny makroelement. Wniosek, że każdy z nas jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi.

http://www.bibsystem.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here