W każdym samorządzie jest określony budżet. Z tego budżetu są pobierane pieniądze, na wykonywanie pewnych istotnych dla regionu danego samorządu zadań. Na przykład samorządy wojewódzkie realizują różne zadania w zakresie infrastruktury technicznej oraz społecznej. Muszą gromadzić odpowiednie środki, które pochodzą ze źródeł własnych i budżetu państwa, czyli dotacje i subwencje. A jakie są rodzaje dochodów? Pierwsze wynikają z udziału w dochodach budżetu państwa oraz dochody niepodatkowe, czyli subwencje i dotacje celowe. Natomiast powiat zasila budżet na realizację swoich zadań z zakresu infrastruktury technicznej, społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska, potrzebują odpowiednie środki. Ich środki, które pochodzą także ze źródeł podatkowych i niepodatkowych. Natomiast gmina jest strukturalnym samorządem wykonującym własne zadania i posiadająca swoje prawa. Kto sprawuje tam nadzór nad działaniem budżetu? Rada gminy. To ona ustala, na co zostaną zgromadzone środki z budżetu. Widać więc, że każdy samorząd posiada określone budżety, które są wykorzystywane i zasilane na wiele sposobów.

http://www.lancuchludzi.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here